Działalność

  • Rok Wisły
  • PIKAJRO
  • PIKAJRO
  • PIKAJRO
  • PIKAJRO
  • PIKAJRO
  • PIKAJRO

WITAMY na stronie Stowarzyszenia PIKAJRO!

Pomysł założenia stowarzyszenia narodził się już kilka lat temu. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym każdy, nie tylko młody człowiek, bez względu na płeć, wzrost i wagę, będzie mógł przyjść i dobrze się bawić, poprzez nie tylko sport, ale również poprzez rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Miejsce, gdzie szanuje się drugiego człowieka, a panujące zasady są przez wszystkich respektowane. Przyszedł odpowiedni czas i znaleźli się właściwi ludzie, aby właśnie takie miejsce powstało. Tak narodziło się Stowarzyszenie PIKAJRO. Nazwa stowarzyszenia to skrót od trzech dyscyplin: PIeszo – KAJakowe -ROwerowe. Jesteśmy grupą ludzi, którzy chcą działać dla dobra naszego społeczeństwa. Zakładając stowarzyszenie, myśleliśmy nie tylko o ludziach, którzy chcą aktywnie  uczestniczyć w życiu sportowym poprzez różne imprezy rowerowe, pisze i kajakowe, ale również o seniorach, osobach niepełnosprawnych, a przede wszystkim o dzieciach. Chcemy włączyć nasze społeczeństwo w aktywny tryb spędzania czasu wolnego, wyciągając ich niejednokrotnie z domu, integrując ze sobą oraz dając im poczucie własnej wartości
Działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczymy jak rozwijać własne pasje, swoją osobowość, jak skutecznie pomagać innym, w jaki sposób rozwiązywać konflikty. Pokazujemy jak dbać o zdrowie, jak aktywnie poznawać otaczający nas świat, jak korzystać ze zdobyczy technicznych. W nasze działania włączamy wielu ludzi propagując ideę wolontariatu.

Realizowane przez nas projekty mają tworzyć infrastrukturę i zaplecze osobowe niezbędne do promowania rozwoju intelektualnego, sprawności fizycznej i umysłowej oraz umożliwiać powstawanie autentycznych relacji osobowych opartych na szacunku i zaufaniu.

Pragniemy, aby efektem naszych działań było umocnienie więzi społecznych i obywatelskich w środowiskach lokalnych i poza nimi, rozwijanie pozytywnego stosunku człowieka do otaczającego nas świata, a tym samym nadanie jego życiu nowej dynamiki i motywacji do ciągłej pracy na sobą…

error: Content is protected !!